Εργασία 01: Μουτσάτσος Γιώργος

Ερευνητική εφαρμογή :

Ο αλγόριθμος εξόρυξης πληροφορίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην αντισεισμική μόνωση και προστασία των κτιρίων. Θα μπορούσαμε μέσα απο δεδομένα, όπως είναι η σεισμική δραστηριότητα μιάς περιοχής, το ποσοστό σιδέρου στο οπλισμένο σκυρόδεμα και η συμπεριφορά των κτηρίων γενικότρα σε ένα σεισμό, να αντλήσουμε πληροφορίες για την καλύτερη δειδμική θωράκιση των κτιρίων.

Επιχειρησιακή εφαρμογή :

Ο αλγόριθμος εξόρυξης πληροφορίας θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην στρατηγική μιας εταιρίας για την απόκτηση πελατών που θα επιλέγουν τα προϊόντα της  για πολλά χρόνια. Θα μπορούσε μέσα απο δεδομένα όπως είναι το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, τα αντικείμενα που επιλέγει να αγοράσει και γενικότερα οι καταναλοτηκές επιλογές του επιλογές να μπορεί να βρίσκει κατα πόσο θα μείνει ”πιστός” ο καταναλωτής στα προϊόντα της εταιρίας και βάση αυτού να προσεγγίζει καλύτερα τους πελάτες που έχουν μεγάλες πιθανότητες να αποτελέσουν ένα ισχυρο αγοραστικό κοινό.

Advertisements

One response to “Εργασία 01: Μουτσάτσος Γιώργος

  1. Ωραία παραδείγματα, άριστα 5/5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s