Τελική Εξέταση : Κατσαβριάς Ευάγγελος

Ζήτημα 1 :

 • Απο το “Visualize All” δεν βγάζουμε κάποιο συμπέρασμα
 • Χρησιμοποιόντας την επιλογή “Select attributes” με διάφορους συνδιασμούς
 • Το attribute 16 δεν φαίνεται σημαντικό
 • Κάνουμε “remove” την attribute16 και αποθηκεύουμε το καινούργιο training set (trainset2)
 • Δοκιμάζουμε διάφορους αλγόριθμους (κυρίως meta) με Cross-validation
 • Επιλογή του αλγορίθμου : bagging+AdaboostM1+J48  

με ποσοστά επιτυχίας : Correctly Classified Instances 76.9333%

και σφάλμα 68.5112%

 • Αφαιρούμε απο το test set την attribute 16 και το αποθηκεύουμε(testset2)
 • Τρέχουμε το  trainset2 με “Supplied test set” το testset2 χρησιμοποιώντας τον παραπάνω αλγόριθμο
 • Το αποτέλεσμα είναι : Teliki_Vagelis_Katsavriasxls

Ζήτημα 2 :

Τρέχοντας το αρχείο Vehicle στο WEKA,με την βοήθεια των rules αλγορίθμων (κυρίως τον Part) μας εμφανίζει κάποιους κανόνες κατηγοριοποίησης των οχημάτων σε “Opel,Saab,Bus και Van”. Οι κανόνες που θέλουμε να βγάλουμε πρέπει να μην είναι πολύπλοκοι, αλλά λιτοί, όσο χρειάζεται φυσικά. Ακόμα στους κανόνες πρέπει να προσέξουμε το ποσοστό των σωστών προβλέψεων, όπου το WEKA μας το αναφέρει μέσα σε παρένθεση.            Έτσι θα έχουμε :

 • ELONGATEDNESS <= 41 AND
  MAX.LENGTH ASPECT RATIO <= 7 AND
  COMPACTNESS > 95: bus (70.0/1.0)

Δηλαδή εάν elongatedness<=41 και το max lenghta spect ratio<=7 και το compactness>95 τότε είναι bus.  Στην παρένθεση μας αναφέρει οτι στις 70 περιπτώσεις που ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί, μόνο σε 1 δεν είναι bus. Κάποιοι ακόμα κανόνες :

 • MAX.LENGTH ASPECT RATIO > 8 AND
  HOLLOWS RATIO > 189 AND
  SKEWNESS ABOUT_MAJOR > 63: van (107.0/2.0)

 

 • SCALED VARIANCE_MINOR > 309 AND
  DISTANCE CIRCULARITY <= 76 AND
  SKEWNESS ABOUT_MINOR <= 10 AND
  SKEWNESS ABOUT_MAJOR > 64 AND
  CIRCULARITY > 41: bus (107.0/1.0)

 

 • (MAX.LENGTH ASPECT RATIO >= 9) and (DISTANCE CIRCULARITY >= 100) and (SCALED VARIANCE_MAJOR <= 231) => saab (71.0/9.0)

 

 • ELONGATEDNESS <= 41 AND
  MAX.LENGTH ASPECT RATIO > 7 AND
  SCALED VARIANCE_MINOR > 721: opel (23.0/1.0)

 

 • SCALED VARIANCE_MAJOR <= 173 AND
  COMPACTNESS > 82 AND
  KURTOSIS ABOUT_MAJOR <= 19 AND
  SCATTER RATIO <= 142 AND
  PR.AXIS RECTANGULARITY <= 17 AND
  SKEWNESS ABOUT_MINOR <= 18: van (30.0/1.0)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s