Τελική Εξέταση:Μπλίντζιου Ιωάννα

 

Ζήτημα 1

 • Από τα ιστογράμματα συχνοτήτων δεν μπορώ να αποφανθώ για την αφαίρεση κάποιου χαρακτηριστικού
 • Kάνω Remove την 5: credit amount που έχει υψηλό ποσοστό unique (89%)
 • Τρέχω αρκετούς από τους αλγορίθμους που δέχονται nominal class
 • Πολύ καλά αποτελέσματα έδωσαν οι Naive Bayes, Decorate, Bagging
 • Αποφασίζω να χρησιμοποιήσω τη συνάρτηση Simple Logistic
 • Δίνει ποσοστό correctly classified instances 75,2% και μικρά τα μέσο απόλυτο και μέσο τετραγωνικό σφάλμα
 • Αφαιρώ το χαρακτηριστικό 5  από το test set, το θέτω ως supplied test set και τρέχω την ίδια function.
 • Απομονώνεται η στήλη των προβλέψεων

Predictions I. Mplintziou (txt)

Ζήτημα 2

Για την κατηγοριοποίηση των οχημάτων εμφανίζουμε ορισμένους από τους πιο αξιόπιστους κανόνες:

Από JRip

(ELONGATEDNESS >= 43) and (MAX.LENGTH ASPECT RATIO >= 9) and (DISTANCE CIRCULARITY >= 73) =>Class=van (86.0/0.0)
(SCALED VARIANCE_MINOR <= 309) and (MAX.LENGTH RECTANGULARITY >= 132) and (DISTANCE CIRCULARITY <= 64) and (SCALED RADIUS OF GYRATION <= 157) => Class= van (23.0/0.0)

(MAX.LENGTH ASPECT RATIO >= 8) and (COMPACTNESS <= 103) and (ELONGATEDNESS <= 37) and (HOLLOWS RATIO <= 195) =>Class=opel  (14.0/0.0)

Από PART, δίνω 4 κανόνες για τις 4 κατηγορίες οχημάτων

ELONGATEDNESS <= 41 AND
MAX.LENGTH ASPECT RATIO <= 7 AND
COMPACTNESS > 95: bus (70.0/1.0)

ELONGATEDNESS <= 41 AND
MAX.LENGTH ASPECT RATIO > 7 AND
SCALED VARIANCE_MINOR <= 721 AND
COMPACTNESS <= 109 AND
SKEWNESS ABOUT_MAJOR > 67 AND
COMPACTNESS > 106: saab (24.0/1.0)

ELONGATEDNESS <= 41 AND
PR.AXIS ASPECT RATIO <= 68 AND
SKEWNESS ABOUT_MINOR > 10 AND
SKEWNESS ABOUT_MAJOR <= 69: opel (16.0/1.0)

MAX.LENGTH ASPECT RATIO > 8 AND
HOLLOWS RATIO > 189 AND
SKEWNESS ABOUT_MAJOR > 63: van (107.0/2.0)

Από J48, εμφανίζω ένα μέρος του δέντρου που εξηγεί πότε το όχημα χαρακτηρίζεται ως opel αρκετά αξιόπιστα

ELONGATEDNESS <= 41
|   MAX.LENGTH ASPECT RATIO <= 7
|   |   COMPACTNESS <= 95
|   |   |   PR.AXIS ASPECT RATIO <= 67
|   |   |   |   KURTOSIS ABOUT_MINOR <= 196
|   |   |   |   |   COMPACTNESS <= 89: opel (6.0/1.0)

One response to “Τελική Εξέταση:Μπλίντζιου Ιωάννα

 1. Link exchange is nothing else except it is just placing
  the other person’s web site link on your page at appropriate place and other person will also do similar in support of you.

  تنظيف شقق merced california merced california merced california merced california merced california merced california merced california
  merced california merced california merced california افضل شركة تنظيف
  بالرياض merced california merced california merced california merced california
  افضل شركة مكافحة حشرات بجدة merced california merced california merced california merced california
  افضل شركة تنظيف بالرياض افضل شركة تنظيف موكيت بالرياض merced california
  افضل شركة عزل خزانات بالرياض merced california
  merced california merced california merced california merced california افضل شركة تنظيف بالرياض merced california
  merced california merced california merced california merced california merced california merced california merced california افضل
  شركة تخرين عفش بالرياض
  merced california merced california merced california
  merced california merced california merced california merced california افضل شركة نظافة بالرياض
  شركة تنظيف شقق merced california
  merced california merced california merced california merced california افضل شركة مكافحة
  حشرات بالدمام افضل شركة مكافحة الصراصير بالرياض
  merced california merced california
  merced california merced california {افضل شركة
  مكافحة حشرات بالدمام merced california merced california merced california

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s