Τελική Βαθμολογία, προ εξέτασης

Η συνολική βαθμολογία των εργασιών, πριν το κυρίως θέμα, έχει ήδη παρατεθεί εδώ. Όπως έχει ήδη αναφερθεί λεπτομερώς, το θέμα βαθμολογείται με άριστα τις 50 μονάδες, ενώ η τελική εξέταση λαμβάνει άλλες 30.

Η αποσύνθεση των 50 μονάδων του θέματος, έχει ως εξής:
– 10 μονάδες η αρχική παρουσίαση σύνοψης διάλεξης ή ερευνητικής δημοσίευσης, η σχετική βαθμολογία έχει ήδη ανακοινωθεί
– 10 μονάδες αναφορικά με την ακρίβεια των υποβολών του test set, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν παρατεθεί εδώ (10 μονάδες οι δύο πρώτοι, 9 οι δύο επόμενοι και ούτω καθεξής ως τις 6 μονάδες, από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι 5 μονάδες).
– 10 μονάδες για την αρτιότητα της αναφοράς που υποβλήθηκε
– 10 μονάδες για την σχετική παρουσίαση
– Τέλος, 10 μονάδες bonus σε όλους για την πέραν της ικανοποιητικής συμμετοχής σας στο μάθημα ως σήμερα

Εδώ θα βρείτει και τη μαγνητοσκόπηση των παρουσιάσεών σας.

Vodpod videos no longer available.

Αναφορικά με τις εκθέσεις των αποτελεσμάτων που υποβλήθηκαν, οφείλω να διατυπώσω πως, εν γένει, μάλλον παρεξηγήθηκε το ζητούμενο κατά τη φράση μου στο “πώς φτάσατε στην τελική υποβολή”. Αναφερόμουν (προφανώς κατ’ εμέ, αλλά μάλλον όχι για εσάς) στο πώς επιλέξατε τη διαδικασία (αλγοριθμικά), όχι στην περιγραφή αυτής (πώς την υλοποιήσατε στο weka), υπεύθυνος βέβαια είμαι φυσικά και εγώ. Για το λόγο αυτό, ήμουν σχετικά ελαστικός στη βαθμολόγηση της αναφοράς.

Περί της παρουσίασης, μοναδική γενική παρατήρηση που έχω να προσθέσω είναι ότι κανείς δεν χρειάζεται να αναφέρει πράγματα που γνωρίζει το ακροατήριο, για παράδειγμα ποια είναι τα χαρακτηριστικά του dataset και ποια η διαδικασία εξαγωγής του test set submission. Από την άλλη, όπως και στην έκθεση των αποτελεσμάτων, χρειαζόταν ίσως περισσότερο εκτενής αναφορά στην πλειάδα των πειραματισμών που υλοποίησε ο καθένας (και η αναφορά σε αλγορίθμους που δεν είχαν τόσο καλά αποτελέσματα έχει προστιθέμενη αξία). Αυτά ως γενικά σχόλια, προχωρώ με τη βαθμολογία, και το συνολικό άθροισμα αυτής για τον καθένα ως σήμερα, ενώ κάποια σύντομα προσωπικά σχόλια αναφέρω στο post υποβολής του καθενός χωριστά. Παρακαλώ διορθώστε με αν έχω υποπέσει σε κάποιο λάθος.

Θεώνη Αγάθου: 31 + 44 (10+7+9+8+10): 75
Αθανάσιος Αγγελάκης: 39 + 50(10+10+10+10+10): 89
Κατερίνα Αργύρη: 9 + 40 (10+5+7+8+10): 49
Βαγγέλης Κατσαβριάς: 36 + 44 (10+7+8+9+10): 80
Χριστίνα Μιχαηλίδου: 18 + 39 (10+5+5+9+10): 57
Νίκη Μόσχου: 23 + 40 (8+5+8+9+10): 63
Βασιλική Μουτσανά: 32 + 46 (10+9+8+9+10): 78
Γιώργος Μουτσάτσος: 31 + 40 (8+7+7+8+10): 71
Δήμητρα Μπάρλα: 19 + 43(10+10+6+7+10): 62
Ιωάννα Μπλίντζιου: 34 + 42 (10+8+7+7+10): 76
Νικόλαος Νανούρης: 22 + 45 (10+5+10+10+10): 67
Παναγιώτης Παπαδημητρίου: 15 –
Μακρίνα Σαλμανίδου: 18 + 37 (8+8+5+6+10):55
Δήμητρα Τάτσιου: 31 + 42 (8+9+7+8+10):73
Αθηνά Τσανούσα: 13 + 31 (10+5+3+3+10):44
Μαρία Τζωρτζάκη: 24 + 42 (10+7+8+7+10):66
Ιωάννης Χουχούμης: 30 + 44 (10+9+7+8+10):74

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s