Τελική Εργασία: Χουχούμης Ιωάννης

Telikh_ergasia

Parousiash

Advertisements

One response to “Τελική Εργασία: Χουχούμης Ιωάννης

  1. Εργασία: Καλή δομή και ανάπτυξη, θα ήθελα μεγαλύτερη αναφορά στα αποτελέσματα των διαφόρων υποβολών, παρά στην (γνωστή) διαδικασία κατασκευής τους, 7/10
    Παρουσίαση: Θα ήθελα περισσότερα περί πειραματισμών με τους διάφορους αλγορίθμους, 8/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s