Τελική εργασία: Τζωρτζάκη Μαρία

ΤΕΛΙΚΗ_ΕΡΓΑΣΙΑ_ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ_ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΤΕΛΙΚΗΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ_ΜΑΡΙΑ

One response to “Τελική εργασία: Τζωρτζάκη Μαρία

  1. Εργασία: Καλή δομή, ικανοποιητική ανάπτυξη, θα ήθελα λίγο εκτενέστερη αναφορά στα αποτελέσματα των διάφορων πειραματισμών, 8/10
    Παρουσίαση: το “κάποιους” αλγορίθμους επιζητούσε περαιτέρω ανάλυσης, 7/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s