Τελική Εργασία,Παρουσίαση:Αγγελάκης Αθανάσιος

DataMining-Report

presentationDataMining-TheEnd

Advertisements

One response to “Τελική Εργασία,Παρουσίαση:Αγγελάκης Αθανάσιος

  1. Αναφορά σε όλες τις υποβολές, κατασκευή νέου αλγορίθμου, δομή και πληρότητα, όλα αυτά σε latex, άριστα 10/10.
    Παρουσίαση: Άριστα 10/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s