Τελική Εργασία-Νίκη Μόσχου

https://dataminingntua.files.wordpress.com/2009/05/presentation3.pdf

https://dataminingntua.files.wordpress.com/2009/05/report1.pdf

Advertisements

One response to “Τελική Εργασία-Νίκη Μόσχου

  1. Εργασία: Ημιτελής αναφορά στα αποτελέσματα των διάφορων αλγορίθμων (πριν τους μετα-αλγόριθμους), καλή δομή, +1 βαθμός για την καινοτομία της
    προεπεξεργασίας, 8/10
    Πολύ καλή η παρουσίαση, 9/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s