Τελική Εργασία: Μπλίντζιου Ιωάννα

Θέμα_Report_Ι. Μπλίντζιου

Θέμα_Presentation_Ι. Μπλίντζιου

One response to “Τελική Εργασία: Μπλίντζιου Ιωάννα

  1. Εργασία: Ημιτελής αναφορά στα αποτελέσματα των διάφορων πειραματισμών, 7/10
    Αντίστοιχα και για την παρουσίαση, 7/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s