Τελική Εργασία – Μουτσανά Βασιλική

Τελική εργασία

Παρουσίαση_Τελικής εργασίας

Advertisements

2 responses to “Τελική Εργασία – Μουτσανά Βασιλική

  1. ioannamplintziou

    Άριστα! Άψογη!

  2. Καλή δομή και ανάπτυξη, 8/10
    Μου άρεσε η παρουσίασή σου, 9/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s