Τελική Εργασία-Κατσαβριάς Ευάγγελος

Εργασία_τελική_Κατσαβριάς_Ευάγγελος

Παρουσίαση_Τελικής_Εργασίας_Κατσαβριάς_Ευάγγελος

Advertisements

One response to “Τελική Εργασία-Κατσαβριάς Ευάγγελος

  1. Εργασία: Ικανοποιητικά δομημένη και εκτενής, 8/10
    Παρουσίαση: Ικανοποιητική, 9/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s