Τελική εργασία: Θεώνη Αγάθου

Τελική Αναφορά_Θεώνη Αγάθου

Παρουσίαση_Θεώνη_Αγάθου

Advertisements

One response to “Τελική εργασία: Θεώνη Αγάθου

  1. Εργασία: Επαρκής και καλά δομημένη, 8/10 (+1 πόντος bonus για το δημιουργικό της ιδέας του weka, 9/10)
    Παρουσίαση: Καλή δομή και σχετικά ικανοποιητική ανάπτυξη, 8/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s