Τελική Εργασία – Δήμητρα Τάτσιου

παρουσίαση_τελική_εργασία

Τελική_Εργασία

Advertisements

One response to “Τελική Εργασία – Δήμητρα Τάτσιου

  1. Εργασία: Ικανοποιητική δομή, μάλλον περιορισμένη ανάπτυξη, ειδικά αναφορικά με τα αποτελέσματα των αρχικών αλγορίθμων, 7/10
    Παρουσίαση: Ικανοποιητική, ισχύει η γενική παρατήρηση ωστόσο (δες το συγκεντρωτικό post βαθμολόγησης), 8/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s