Τελική Εργασία:Σαλμανίδου Μακρίνα

Τελική Εργασία

Παρουσίαση

Advertisements

One response to “Τελική Εργασία:Σαλμανίδου Μακρίνα

  1. Εργασία: Σχετικά πρόχειρη, 5/10
    Παρουσίαση: Ισχύουν τα όσα ανέφερα στα γενικά σχόλια, καλή η προσπάθεια ωστόσο, 6/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s