Κεντρική Εργασια: Μιχαηλίδου Χριστίνα

michailidou_ergasiaDΜergasiaoutput

One response to “Κεντρική Εργασια: Μιχαηλίδου Χριστίνα

  1. Εργασία: Ημιτελής αναφορά στην επιλογή αλγορίθμου, 5/10
    Παρουσίαση: προσεγμένη αισθητικά, καλή δομή, χρειάζοντα περισσότερα περί των διαφόρων πειραμάτων, 9/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s