Ημέρα Παρουσιάσεων Περιλήψεων Διαλέξεων & Άρθρων – το Υλικό

Επισυνάπτω πλήρη κατάλογο των παρουσιάσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, επαναλαμβάνω το format είναι “περίληψη μίας διάλεξης ή ενός άρθρου, εντός 3 διαφανειών και 5 λεπτών”. Όλα τα αρχεία παρακάτω είναι σε μορφή .pdf. Σημειώνεται πως κάθε παρουσίαση θα βαθμολογηθεί με άριστα τις 10 μονάδες (οι οποίες και αποτελούν τμήμα της συνολικής αποτίμησης 50 μονάδων του κυρίου θέματος, όπου οι 5 μονάδες αφορούν την πληρότητα του υλικού της παρουσίασης, ενώ οι άλλες 5 την αρτιότητα της ομιλίας).

Ώρα πρώτη – Περιλήψεις Διαλέξεων
– Διάλεξη 02 – Γιώργος Μουτσάτσος (πλήρεις σημειώσεις, περίληψη)
– Διάλεξη 03 – Θεώνη Αγάθου (πλήρεις σημειώσεις, περίληψη)
– Διάλεξη 04 – Βαγγέλης Κατσαβριάς (πλήρεις σημειώσεις, περίληψη)
– Διάλεξη 05 – Δήμητρα Τάτσιου (πλήρεις σημειώσεις, περίληψη)
– Διάλεξη 06 – Μακρίνα Σαλμανίδου (πλήρεις σημειώσεις, περίληψη)
– Διάλεξη 07 – Αθηνά Τσανούσα (πλήρεις σημειώσεις, περίληψη)

Ώρα δεύτερη – Περιλήψεις Άρθρων
– Χουχούμης Ιωάννης – Market Basket Analysis of Library Circulation Data (πλήρες άρθρο, περίληψη)
– Νίκη Μόσχου – Improving on Bagging with input smearing (πλήρες άρθρο, περίληψη)
– Αθανάσιος Αγγελάκης – Practical Bias Variance Decomposition (πλήρες άρθρο, περίληψη)
– Μαρία Τζωρτζάκη – Effective Classifiers for Detecting Objects (πλήρες άρθρο, περίληψη)
– Κατερίνα Αργύρη – Using Data Mining to Support the Construction and Maintenance of Expert Systems (πλήρες άρθρο, περίληψη)
– Νίκολαος Νανούρης – Estimating Continuous Distributions in Bayesian Classifiers (πλήρες άρθρο, περίληψη)
– Ιωάννα Μπλίντζιου – The development of Holte’s 1R classifier (πλήρες άρθρο, περίληψη)
– Βασιλική Μουτσανά – Propositionalisation of Multiple Sequence Alignments using Probabibilstic Models (πλήρες άρθρο, περίληψη)
– Χριστίνα Μιχαηλίδου – Combining Naive Bayes and Decision Tables (πλήρες άρθρο, περίληψη)
– Δήμητρα Μπάρλα – Instance Based Learning Algorithms (πλήρες άρθρο, περίληψη)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s