Εργασία 04: Μιχαηλίδου Χριστίνα

Αρχικά μετατρέπω το attribute output σε Nominal ώστε να μπορώ να εφαρμόσω διάφορες μεθόδους που δεν είναι κατάλληλες για numeric χαρακτηριστικά.
Επιλέγω κάποια από τα χαρακτηριστικά (select attributes) με τη μέθοδο CfsSubsetEval-BestFirst. Τελικά αυτά που μου υποδεικνύει να κρατήσω είναι τα: 6, 18, 26, 33, 37.
Αφαιρώ από το train.arff, test.arff, quiz.arff τα υπόλοιπα (εκτός από τη μεταβλητή στόχο – output) και μετά πηγαίνω στο classify.
Δοκιμάζω διάφορες μεθόδους με Cross Validation στο train set αλλά και στο test set. Τελικά κρατάω τη μέθοδο bayesNet που μου δίνει σχετικά μικρό σφάλμα.
del1

del2
Τέλος, εφαρμόζω την ίδια μέθοδο στο quiz (αφού είναι και αυτό συμβατό, έχω αφαιρέσει τα attributes που δε χρειάζονται και έχω προσθέσει ενα καινούριο output) και έχω τις προβλέψεις για την output.

del3
(Από τις δύο τιμές που εμφανίζονται, π.χ. 1:0 , το 1 είναι η 1η τιμή που μπορεί να πάρει η μεταβλητή output, η οποία είναι η 0).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s