Εργασία 4: Mόσχου Νίκη

Αρχικά επιλέγουμε ποιες μεταβλητές θα χρησιμοποιήσουμε από το αρχείο train.arff χρησιμοποιώντας τη μέθοδο επιλογής χαρακτηριστικών greedy stepwise. Το νέο dataset περιλαμβάνει 12 μεταβλητές14

Στο  classify επιλέγουμε ΜS5search και use training set  και λαμβάνουμε το παρακάτω output

22

Εάν χρησιμοποιήσουμε  το crossvalidation έχουμε τα εξής αποτελέσματα

32

Κάνουμε τις ίδιες μετατροπές και στο αρχείο quiz για να μπορέσουμε να κάνουμε εκτιμήσεις.Η μεταβλητή που θα εκτιμήσουμε δεν υπάρχει στο quiz γιάυτό θα την προσθέσουμε,θα την ονομάσουμε outoput και θα της δώσουμε την τιμή 0.
Έχοντας τώρα το επεξεργασμένο quiz set επιστρέφουμε στο classify/test options/supplied test set=quiz set και more options/output predictions για να μας δώσει τη στήλη με τις εκτιμήσεις στο output

41

Αντιγράφουμε τα αποτελέσματα σε ένα αρχείο txt,το οποίο ανοίγουμε από το excel και στρογγυλοποιούμε την εκτιμημένη μετ/τη ώστε να είναι binary

2 responses to “Εργασία 4: Mόσχου Νίκη

  1. Pingback: Εργασία 04 - Βαθμολόγηση « Data Mining, a Course by Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s