Εργασία 04-Τσανούσα Αθηνά

  • Εφαρμόζω την μέθοδο genetic search στο dataset train.arff. Καταλήγω με ένα αρχείο που έχει 9 μεταβλητές και την output.

genetic

  • Συνεχίζω με το classification στο train set επιλέγοντας αρχικά : use training set και έπειτα cross validation που μου δίνει πιο ασφαλή εκτίμηση σφάλματος.

use-train

crossvalidation

  • Στο Quiz set κάνω τις αναγκαίες μετατροπές ώστε να είναι συμβατό με το train,και προσθέτω μια επιπλέον μεταβλητή οutput,την οποία θέλω να εκτιμήσω.

quiz

  • Ορίζω ως supplied test set:quiz επιλέγω στο more options :output predictions και παίρνω τα εξής αποτελέσματα

results

Το αντίστοιχο excel αρχείο με τις εκτιμημένες τιμές σας αποστέλλεται με mail.

  • Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία,αλλά χρησιμοποιώντας τώρα το αρχείο test αντί για το qui παίρνω την παρακάτω εκτίμηση

test

Οι εκτιμημένες μεταβλητές στρογγυλοποιούνται στο excel ώστε να έχουν τις τιμές 0 κ 1.

Advertisements

One response to “Εργασία 04-Τσανούσα Αθηνά

  1. Το test δεν χρειαζόταν. Άριστα 5/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s