Εργασία 04 Δήμητρα Τάτσιου

Επιγραμματικά σας παραθέτω τον τρόπο εξαγωγής του αποτελέσματος:

  • Στο dataset train.arff με την εφαρμογή του CfsSubset Evaluator και την μέθοδο Best First καταλήγουμε  σε 10 μεταβλητές  και την output. Ονομάζεται train2.arff.
  • Για να  είναι  συμβατό  το quiz.arff με το train2.arff  προχωρώ στην  πρόσθεση  της  πλασματικής  μεταβλητής  output  – με  μηδενικές  τιμές –  στο quiz.arff  και διατηρώ  μόνο  τις  επιλεγείσες μεταβλητές από  το train2.arff . To ονομάζω  quiz2.arff.
  • Στο  train2.arff εφαρμόζω  clasification  με  τον M5Rules και  από  τα  test options επιλέγω  Cross-Validation

        train21

  • Επιλέγω ως Supplied test set: quiz2.arff και από τα more options ζητώ output predictions και εμφανίζονται οι εκτιμηθείσες τιμές

        quiz2

  • Με κατάλληλη επεξεργασία στο Excel μετατρέπω τη στήλη predicted σε binary.

       

Advertisements

One response to “Εργασία 04 Δήμητρα Τάτσιου

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s