Εργασία 04:Κατσαβριάς Βαγγέλης

Ανοίγουμε το dataset train.arff και από το select attributes επιλέγω στο

Attribute Evaluator: ClassifierSubsetEval

Search Method: GeneticSearch

Έτσι καταλήγουμε σε 4 attributes + output

im22

Για να δούμε τώρα την εκτίμηση του σφάλματος, πηγαίνουμε στο Classify, επιλέγουμε τον αλγόριθμο : M5Rules και με το Cross-Validation βλέπουμε ότι το σφάλμα είναι : 46.2337%

im31

Έπειτα ανοίγουμε το dataset : quiz.arff, δημιουργούμε μία καινούργια attribute, όπου την ονομάζουμε output. Η output τώρα δεν έχει τιμές και γι’αυτό το λόγο πηγαίνοντας στο edit, με δεξί κλίκ πάνω στην output της δίνουμε την τιμή 0.

im41

Μετά απο αυτό, πάμε και κάνουμε Remove όλες τις attributes εκτός απο αυτές που είχαμε αφήσει στο dataset : train. Σώζουμε τώρα το quiz με διαφορετικό όνομα (quiz2.arff).

Γυρνάμε πάλι στο train, όπως το είχαμε αφήσει πρίν, στο Classify και επιλέγουμε αυτή την φορά το Supplied test set. Κάνουμε κλίκ δίπλα στο set και ανοίγουμε το quiz2.arff (όπως επίσης και απο το More options κάνουμε κλίκ στο Output predictions).

im51

Τρέχοντας το WEKA , με το Start, μας εμφανίζει ένα πίνακα με τις εκτιμόμενες τιμές, όπου τις κάνουμε Copy και με το Excel και τις στρογγυλοποιούμε.

im6

One response to “Εργασία 04:Κατσαβριάς Βαγγέλης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s