Διάλεξη 04 – Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση

Ακολουθούν το video και οι διαφάνειες της Διάλεξης 04 με τίτλο “Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση.

Ώρα 1η:
Vodpod videos no longer available.

more about "Ustream.Tv My Videos", posted with vodpod

Ώρα 2η:
Vodpod videos no longer available.

more about "Ustream.Tv My Videos", posted with vodpod

Διαφάνειες:
Lecture04_KnowledgeRepresentationCredibilityEvaluation.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s