Εργασία 03:Μακρίνα Σαλμανίδου

Στο dataset που έχουμε βλέπουμε πως μπορούμε χρησιμοποιώντας απο το Select Attributes και 1)για Attribute Evaluator το CfsSubsetEval ,2)για Search Method το BestFirst και 3)αλλάζοντας την μεταβλητή στόχο output με μια άλλη numeric,π.χ. την attr01 και πατώντας το Start ,οτι μας αρκούν 8 attributes για να βγάλουμε αποτελέσματα.

cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf5

Βλέπουμε πως βάζοντας για attribute evaluator το CfsSubsetEval και για Search Method το Exhaustive Searsh δεν έχουμε αποτελέσματα.Όπως και για πολλά ακόμα δεν βγάζουμε αποτελέσματα.

Επίσης,για να κάνουμε διακριτοποίηση χαρακτηριστικών χρησιμοποιούμε την εντολή Discretize που βρίσκεται μέσα στα φίλτρα και στα unsupervised και attribute.Διαλέγοντας για παράδειγμα τις 5,7,9 , αφήνοντας για bins 10(κομμάτια) και κάνοντας apply παίρνουμε

cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf23

Βλέπουμε οτι τα χαρακτηριστικά διακριτοποιήθηκαν.

Τέλος,πατώντας undo και πηγαίνοντας πάλι στα φίλτρα και unsupervised και attribute και αλλάζοντας το class απο το  output σε attr38 για παράδειγμα έχουμε

cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf31

Βλέπουμε πως όλα τα instances ,εκτός απο 1,βρίσκονται στο 0.


Advertisements

One response to “Εργασία 03:Μακρίνα Σαλμανίδου

  1. Πέρα από την επεξήγηση της διαδικασίας στο weka (η οποία και μάλλον αποτελεί κοινό τόπο), θα ήθελα να δω περισσότερο ολοκληρωμένη επεξεργασία, χωρίς αυτό να ερμηνεύεται σε μετριότητα της υποβολής. Βαθμός 4/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s