Εργασία 03 : Τζωρτζάκη Μαρία

Με το πρόγραμμα WEKA μπορούμε εύκολα να μελετήσουμε όλες τις παρατηρήσεις μας, ή και μερικές από αυτές. Στο dataset που θα εργαστούμε αυτή την εβδομάδα, όλες οι μεταβλητές είναι numeric.

Παρακάτω βλέπουμε τη μετατροπή των attribute 2, 5 σε nominal.

numeric-to-nominal

έπειτα βλέπουμε τη μετατροπή όλων των μεταβλητών μας σε binary

numeric-to-binari

Επίσης είναι εύκολο να απορρίψουμε κάποιες τιμές οι οποίες δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμά μας. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, απορρίπτεται η attribute 38.

remove-useless

Ακόμα μπορούμε να ταξινομήσουμε τις παρατηρήσεις μας με σκοπό να τις εκτιμήσουμε καλύτερα.

classified-subset-eal

Και τέλος βλέπουμε 1 παράδειγμα ανάλυσης κύριων τμημάτων.

principal-components

Advertisements

One response to “Εργασία 03 : Τζωρτζάκη Μαρία

  1. Ολοκληρωμένη, αν και θα προτιμούσα μεγαλύτερη εστίαση στη συγκεκριμένη εφαρμογή παρά ε΄ν walkthrough στο weka. Βαθμός 4/5.

    ΥΣ. Αυτό το binari βγάζει μάτι :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s