Εργασία03:Αθανάσιος Αγγελάκης

Είπαμε με λίγα λόγια…οπότε,

1. Με Visualization Exploration τσεκάρησα πως κάποια attributes μπορούν να φύγουν ( όπως για παράδειγμα ή το 9 ή το 10),διότι όπως φαίνεται και στα 2 παρακάτω διαγράμματα φέρουν σχεδόν την ίδια πληροφορία (Distincts,Minimum,Maximum,Mean,StdDev) με συνέπεια κατά παρόμοιο τρόπο να επιρρεάζουν την εξαγωγή συμπεράσματος για το target μας.

vizual-9

vizual-10

Στην συνέχεια κάνω Επιλογή Attributes με Filtering χρησιμοποιώντας CfsSubsetEval+Best First οπότε “πέφτω” στα 10 attributes,ενώ ο CfsSubsetEval+Genetic Search μου έδωσε 9 (Η χρήση του ExhaustiveSearch είναι απαγορευτική διότι έχουμε 2500 instances και 40 attributes).

cfs-bestfirst

Στην συνέχεια κάνω Διακριτοποίηση με Filter/UnSupervised/Attribute/Discretize.Αυτό μου δίνει την δυνατότητα με χρήση πάλι Visualization Exlporation να τσεκάρω πως κάποια attributes έχουν παρόμοια συμπεριφορά.Παρατηρώ πως από τα  attributes 6,7,35 εάν πάρω τα δύο από τα τρία θα εξάγω το ίδιο αποτέλεσμα για το target μου.Επίσης από τα 13,23,27,28,32 εάν πάρω τα τρία ενώ από τα 12,24 εάν πάρω το ένα.Συνολικά με 6 attributes έχω καλύψει την συμπεριφορά και των προηγουμένων 10.

Χρησιμοποιώ λοιπόν τον CfsSubsetEval αλλά αυτή τη φορά με τον ExhaustiveSearch και πράγματι οι εικασίες μου επαληθεύονται αφού μένουν τελικώς 6 attributes τα οποία αρκούν για να αποφανθώ για τον target μου.

cfs-exhaustivesearch-of-11

(Νομίζω είμαι οκ αφού 20*10=200 κ μου γράφει Word ccount:184 :) )

Advertisements

One response to “Εργασία03:Αθανάσιος Αγγελάκης

  1. Ωραία δουλειά, έχεις ήδη ένα καλό σημείο εκκίνησης γαι το θέμα σου, άριστα 5/5.

    Σημείωση: Η επαναληπτική επιλογή χαρακτηριστικών, μετά από ένα γύρο επιλογής, ίσως δεν είναι καλή ιδέα.
    Ωστόσο, αυτό απομένει να αποδειχθεί από την ακρίβεια του μοντέλου που προκύπτει σε κάθε περίπτωση :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s