Εργασία 02: Τζωρτζάκη Μαρία

data-examplearff

Το συγκεκριμένο dataset, αφορά ένα μηχάνημα μέτρησης εξαρτημάτων που προορίζονται για αυτοκίνητα. Ο πελάτης στέλνει την παραγγελία στον κατασκευαστή, και στη συνέχεια αυτός ρυθμίζει το μηχάνημα για την ετοιμασία της παραγγελίας. Για το παράδειγμά μας, θα μετρήσουμε βίδες. Οι βίδες τοποθετούνται σε ένα πιάτο, του οποίου η βάση περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η περιστροφή αυτή, στέλνει τις βίδες σε ένα στενό διάδρομο. Στην άκρη του διαδρόμου υπάρχουν κάποια σπιράλ τα οποία ρίχνουν τις βίδες στο μεταφορικό ιμάντα. Κατά την πτώση τους, περνούν από ένα “ηλεκτρονικό μάτι” το οποίο τις μετράει. Όταν η μέτρηση φτάσει στον επιθυμητό αριθμό, η μεταφορά σταματάει.

Εμείς θα εξετάσουμε ένα δείγμα 40 “συνδυασμών ρυθμίσεων” του μηχανήματος. Για να έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα, μετράμε το χρόνο μέτρησης 20 βιδών για κάθε συνδυασμό.

Οι μεταβλητές είναι numeric, και είναι οι εξής:

SPEED1: ταχύτητα περιστροφής της βάσης

SPEED2: ταχύτητα που χρησιμοποιείται για τις τελευταίες βίδες(συνή8ως επιβραδύνεται)

TOTAL: Συνολικός αριθμός βιδών που λαμβάνουμε υπόψιν μας

NUMBER2: Αριθμός βιδών που πρέπει να υπολογίσουμε για την speed2

SENS: ευαισθησία ηλεκτρονικού ματιού (αυτή η ρύθμιση είναι για βεβαιωθούμε οτι το μάτι μετράει σωστά)

RUN: Η σειρά σύμφωνα με την οποία συλλέχτηκαν τα δεδομένα

Τ20BOLT: Ανάλυση της ώρας που απαιτήται για να μετρηθούν 20 βίδες

ΤΙΜΕ: Τελικός Χρόνος

ΤΙΜΕ:

time-1

Εδώ βλέπουμε ότι ο απαιτούμενος χρόνος λαμβάνει τιμές στο διάστημα [3.94 , 134.01]. Επίσης παρατηρούμε ότι 32 χρονικές στιγμές ανήκουν στο διάστημα [3.94 , 47.297]  ενώ 8 ανήκουν στο [90.653 , 134.01]. Άρα, έχουμε 8 δυνατούς  συνδυασμούς οι οποίοι είναι αρκετά χρονοβόροι, και επομένως μπορούμε και να τους απορρίψουμε.

SPEED1:

speed1

Από το παραπάνω γράφημα συμπεραίνουμε ότι η sdeed1 παίρνει τιμές στο διάστημα [2 , 6] και πιο συγκεκριμένα έχουμε ότι 24 συνδυασμοί ρυθμίσεων έχουν ταχύτητα στο διάστημα [2 , 4] ενώ 16 στο διάστημα [4 , 6].

Speed2:

speed2

Παρατηρώ ότι η ταχύτητα επιβράδυνσης κάθε περίπτωσης ανήκει στο διάστημα [1.5 , 2.5]. Και σε αυτήν την περίπτωση στο πρώτο διάστημα έχουμε 24 ρυθμίσεις και στο δεύτερο 16. Εδώ βέβαια, τα διαστήματα είναι διαφορετικά. Το πρώτο είναι [1.5 , 2] και το δεύτερο [2 , 2.5].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα μπορούσα να βάλω μία μεταβλητή nominal με το όνομα “κατάλληλη ρύθμιση” η οποία να παίρνει τιμές {ναι ,  όχι}. ‘Επειτα , θα μπορούσαμε να βγάλουμε το εξής συμπέρασμα:

if  speed1 > 24 and speed2 > 24 then κατάλληλη ρύθμιση=ναι

speedstime1

Από την παραπάνω γραφική παράσταση βλέπουμε πως συμπεριφέρεται η SPEED1 σε συνάρτηση με την ΤΙΜΕ που βρίσκεται στον άξονα χ και με την SPEED2 που βρίσκεται στον άξονα ψ.

Advertisements

One response to “Εργασία 02: Τζωρτζάκη Μαρία

  1. Ολοκληρωμένη υποβολή, άριστα 5/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s