Εργασία 02: Παπαδημητρίου Παναγιώτης

ergasia2_dataset

visual1

visual2

Στα παραπάνω γραφικά παρατηρούμε ότι ο αριθμός των ανθρωποκτονιών ανά 100.000 κατοίκους (μεταβλητή hom) εξαρτάται από τον  αριθμό των αδειών οπλοκατοχής (μεταβλητή lic) ή αλλιώς τον αριθμό των όπλων που έχουν απλώς καταχωρηθεί (μεταβλητή gr). Μάλιστα όσο περισσότερα είναι τα όπλα τόσο πιο πολλές ανθρωποκτονίες συμβαίνουν και η σχέση τους μοιάζει να είναι γραμμική.

visual5

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε οτι η μεταβολή του αριθμού των βιομηχανικών εργατών που ζουν στην πόλη (μεταβλητή man) ουσιαστικά δεν επηρεάζει τoν αριθμό των ανθρωποκτονιών (μεταβλητή hom) καθώς οι περισσότερες παρατηρήσεις για τις ανθρωποκτονίες είναι συγκεντρωμένες  γύρω από ένα συγκεκριμένο αριθμό εργατών.

visual6

Τέλος, σε αυτό το γράφημα διαπιστώνουμε ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των αστυνομικών ανά 100.000 κατοίκους (μεταβλητή ftp) τόσο μεγαλύτερος είναι και ο αριθμός των ανθρωποκτονιών (μεταβλητή hom) που διαπράτονται στην πόλη.

One response to “Εργασία 02: Παπαδημητρίου Παναγιώτης

  1. Ωραίο dataset & ανάλυση, άριστα 5/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s