Εργασία 02: Μουτσάτσος Γιώργος

 

Το δείγμα που μελετάμε αφορά μια έρευνα σχετική με το εγκεφαικό επεισόδιο. Αποτελείται απο 8 μεταβλητές (attributes) που είναι η ηλικίατο φύλο , η τιμή του διαβήτη , η τιμή της χοληστερίνης , η τιμή των τριγλικεριδίων και η μέση διαστολική και συστολική πίεση που παρουσίασε τον τελευταίο μήνα ο καθένας απο τους 30 ασθενείς (instances) .

Η μεταβλητή ηλικία (age) είναι μια numeric μεταβλητή και παίρνει τιμές απο 20 έως 90. Η μεταβλητή φύλο (gender) είναι μία nominal μεταβλητή και μπορεί να καταχωρηθεί ως male ή female . Οι μεταβλετές  τιμή διαβήτη (diabetes) , τιμή χοληστερίνης (cholesterol) και τιμή τριγλικεριδίων (triglyceride) είναι numeric μεταβλητές και αφορούν τις τιμές που παρουσίασαν οι 30 ασθενέις στις αιματολογικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας. Οι τιμές διαστολική πίεση (diastolic pressur) και συστολική πίεση (systolic pressur) είναι numeric μεταβλητές και αποτελούν την μέση συστολική και διαστολική πίεση που παρουσίασε ο καθένας απο τους 30 ασθενείς τον τελευταίο μήνα. Τέλος η μεταβλητή στόχος stroke είναι μια nominal μεταβλητή που παίρνει τις καταχωρήσεις yes και no.

Απο τα ιστογράμματα του WEKA μπορούμε να αντλήσουμε ορισμένες πολύ χρήσιμες πληρoφορίες  σχετικά με το δείγμα το οποίο μελετάμε.

  • Μεταβλητή στόχος (stroke)

Όπως βλέπουμε στο παρακάτω ιστόγραμμα σύμφωνα με το δείγμα οι 11 απο τους 30 ασθενείς , δηλαδή το 36% , έχουν πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο (που στο ιστόγραμμα παρουσιάζονται με μπλέ χρώμα) ενώ οι 19 στους 30 , δηλαδή το 64% , δεν έχουν πάθει(που στο ιστόγραμμα παρουσιάζονται με κόκκινο χρώμα) . Ακόμα βλέπουμε οτι το unique είναι 0 (μηδέν)  που είναι λογικό γιατί έχουμε μόνο δύο περιπτώσεις, δηλαδή να έχουν  και να μην έχουν παρουσιάσει εγκεφαλικό επεισόδιο, οι οποίες επαναλαμβάνονται για όλα τα παραδείγμτα του δείγματος.

stroke

 

Σύμφωνα με το παρακάτω ιστόγραμμα που αφορά την ηλικία (age) μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε οτι στις ηλικίες απο 20 έως 43,333 ετών που αντιστοιχεί σε ποσοστό (5/30) 16% κανένας ασθενής δεν έχει παρουσιάσει κρούσμα εγκεφαλικού επεισοδίου, όπως επίσης και στις ηλικίες απο 43,333 έως 66,667 ετών που αφορά το 44% του δείγματος , ενώ στις ηλικίες απο 66,667 έως 90 ετών που αντιστοιχεί σε ποσοστό (12\30) 40% το δείγματος το μεγαλύτερο μέροσ του συνόλου αυτού έχει πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο.

age

 

Όπως βλέπουμε στο παρακάτω ιστόγραμμα , το οποίο αναφέρεται στην χοληστερίνη (cholesterol) , στους 8 απο τους 30 δηλαδή στο 27% με τιμές χοληστερίνης απο 100 έως 187,5 δεν παρουσιάστικε κανένα κρούσμα εκγεφαλικού επεισοδίου. Στους 10 απο τους 30 δηλαδή στο 34% το δείγματος με τιμές χοληστείνης απο 287,5 έως 275 το μεγαλύτερο το μεγαλύτερο ποσοστό δεν παρουσίασε εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ αντιθέτως στους 8 απο τουσ 30 δηλαδή στο 26% του δείγματος με τιμές χοληστερίνης απο 287 έως 362,5 το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσίασε εγκεφαλικό επεισόδιο καθώς επίσης και στο 13% του δείγματος που παρουσίασαν τιμέσ χοληστερίνης απο 362,5 έως 450.

 

cholisterol

Advertisements

One response to “Εργασία 02: Μουτσάτσος Γιώργος

  1. Ωραίο το παράδειγμα, το arff δεν κατάφερα να ανοίξω (επίσης, το 2ο post περιττό), θεωρώ ωστόσο ότι υπάρχει κανονικά, οπότε άριστα 5/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s