Εργασία 02:Μακρίνα Σαλμανίδου

το weka:

ceaccf83cebaceb7cf83ceb7-02arff1

 

To dataset που παρουσιάζω είναι με εικονικά δεδομένα.

Αφορά ταινίες και με long είναι η διάρκεια κάθε ταινίας,colored αν είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη,genre το είδος της(κωμωδία ή δράσης),year η χρονιά που προβλήθηκε πρώτη φορά,language είναι η γλώσσα που ακούγεται στην ταινία(αγγλικά ,γαλλικά ,ιταλικά),oscar αν έχει ή όχι βραβευθεί με βραβείο oscar,appropriate αν είναι ή όχι κατάλληλη για ανήλικους και τέλος attr8 και attr9 δυο τυχαία attributes.

Τα instances είναι 33 και τα attributes 9.Από αυτά,long,year,oscar,attr8 και attr9 είναι ordinal ενώ τα colored,genre,language και appropriate είναι nominal.

cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf1

Από τα παραπάνω αποτελέσματα παίρνουμε πληροφορίες για το πόσες από τις 33 ταινίες είναι στα αγγλικά ,είναι οι 25,στα γαλλικά ,είναι οι 5, και τέλος στα ιταλικά ,είναι οι 3.Έχουμε βάλει σαν μεταβλητή στόχο την nominal μεταβλητή language.

cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf21

 

Κρατώντας σαν μεταβλητή στόχο την nominal μεταβλητή και αλλάζοντας το name σε appropriate που είναι και αυτή nominal ,βλέπουμε ότι οι 5 ταινίες δεν είναι κατάλληλες για ανήλικους και για τις άλλες 28 δεν μπορούμε να βγάλουμε αποτέλεσμα.

cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf3

 

Παίρνοντας τυχαία δυο nominal μεταβλητές βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα αποτέλεσμα.

cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf4

Επίσης πηγαίνοντας στην εντολή visualize και παίρνοντας τυχαία στον άξονα x την μεταβλητή year και στον άξονα y την μεταβλητή attr9 ,βλέπουμε πως σχεδόν όλες οι τιμές βρίσκονται κοντά στον άξονα x,εκτός από δυο που βρίσκονται πολύ μακριά από τον άξονα.

 

 

 


Advertisements

One response to “Εργασία 02:Μακρίνα Σαλμανίδου

  1. Δεν υπάρχει πρόβλημα που είναι εικονικό το dataset (έτσι είχε οριστεί και από την εκφώνηση), η εργασία είναι ολοκληρωμένη, άριστα 5/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s