Εργασία 02:Κατσαβριάς Βαγγέλης

Αρχείο Weka:

askisi2arff

Ανάλυση Dataset:

Το dataset  περιέχει 49 instances(καταχωρήσεις) και 10 attributes (μεταβλητές). Από τις 10 αυτές μεταβλητές οι 6 είναι nominal (Sex,Live,Union,Race,Sector,Marital) και οι 4 είναι numeric (Education,Experience,Wage,Age).

Το dataset αυτό αναφέρεται σε ένα δείγμα από τον πληθυσμό της έρευνας του 1990 και μας δείχνει μερικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού αυτού όπως: την ηλικία , αν είναι από Νότια χώρα , τί εκπαίδευση έχει , τί μισθό παίρνει…

Επιλέγοντας τώρα για μεταβλητή στόχο, την nominal μεταβλητή Sex, παρατηρούμε ότι παίρνει δύο τιμές: 1)Female 2)Male εκ  των οποίων 8 είναι γυναίκες κ 41 άντρες. Ακόμα παρατηρούμε ότι το μπλε χρώμα αντιστοιχεί στις γυναίκες και το κόκκινο στους άντρες.

img31

Κρατώντας την μεταβλητή Sex σαν μεταβλητή στόχο και επιλέγοντας την μεταβλητή Wage έχουμε το ακόλουθο γράφημα:

img5

Βλέπουμε ότι 29 άτομα, εκ των οποίων 8 γυναίκες (όλες) και 21 άντρες, παίρνουν μισθό από 3,35$/εβδομάδα έως 8,06$.  Παρατηρούμε όμως ότι δεν υπάρχει γυναίκα που να έχει μισθό πάνω απο 8,06$, αλλά μόνο άντρες.Έτσι 13 άντρες έχουν μισθό από 8,06$ έως 12,77$ , 3 από 12,77$ έως 17,48$ και 4 από 17,48$ έως 22,2$.

Ομοίως κρατώντας την μεταβλητή Sex σαν μεταβλητή στόχο και επιλέγοντας την μεταβλητή Experience έχουμε το ακόλουθο γράφημα:

img6

Από το γράφημα αυτό παρατηρούμε ότι 15 άτομα (εκ των οποίων 2 γυναίκες και 13 άντρες) έχουν 0-11,5 χρόνια εργασιακή εμπειρία, 18 άτομα (εκ των οποίων 4 γυναίκες και 14 άντρες) έχουν 11,5-23 χρόνια εργασιακή εμπειρία, 8 άτομα (όλα άντρες) έχουν απο 23-34,5 χρόνια εργασιακή εμπειρία και 8 άτομα (εκ΄των οποίων 2 γυναίκες κ 6 άντρες) έχουν από 34,5-46 χρόνια εργασιακή εμπειρία.

Έτσι μπορούμε να βγάλουμε και ένα γρήγορο κανόνα που να λέει:

if Wage>8,06$ and Experience>23  then sex=male.

Τέλος μπορούμε να έχουμε και γραφήματα όπως το παρακάτω:

img7

Στο συγκεκριμένο βλέπουμε πώς κατανέμονται τα άτομα που είναι παντρεμένα ή μη (μπλέ και κόκκινα x αντίστοιχα) σύμφωνα με την ηλικία τους (άξονας x) και την διάρκεια της εργασιακή τους εμπειρίας (άξονας y).

Advertisements

One response to “Εργασία 02:Κατσαβριάς Βαγγέλης

  1. Εξαιρετική εργασία, άριστα 5/5

    ΥΣ: Δες λίγο τα ερωτηματικά στο τέλος, είναι images που δεν φαίνονται ή υπόλοιπα από κάτι άλλο;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s