Σημαντική παρατήρηση – Εργασία 2η

Στο dataset που χρησιμοποιώ για τη 2η εργασία του μαθήματος, το attribute color παίρνει τις αριθμητικές τιμές  1-9. Σε αυτή την περίπτωση στο αρχείο arff που δημιουργώ δεν τo θεωρώ  numeric αλλά nominal αφού οι τιμές είναι διακριτές και σε καθε μία μπορούμε να πούμε ότι αντιστοιχεί ένα χρώμα. O ορισμός του attribute εξαρτάται λοιπόν από την αρχική υπόθεση που έχουμε κάνει γι’ αυτό.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s