Απορία για εργασία 2

Πώς μπορούμε να επιλέξουμε τα ιστογράμματα ή τα πινακάκια ώστε να τα αντιγράψουμε και να τα παρουσιάσουμε στην εργασία μας, εφόσον το weka δεν έχει αυτήν τη δυνατότητα;

Advertisements

2 responses to “Απορία για εργασία 2

  1. giorgos moutsatsos

    Θα μπορούσες επίσης να κάνεις print screan να ανοίξεις την εικόνα με την ζωγραφική να απομονώσεις το γράφημα (είναι πολύ εύκολο μέσω των επιλογών του μενού της ζωγραφικής) και απλά να ανεβάσεις σαν εικόνα το γράφημα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s