Διάλεξη 02 – Εργασία προς υποβολή

Η εργασία προς υποβολή ως τα μεσάνυχτα της επόμενης Δευτέρας, η οποία και προτείνεται να αναρτηθεί με τίτλο ‘Εργασία02: Όνομα_Επώνυμο‘ έχει δύο μέρη, τα εξής:

  • Δημιουργήστε και κάνετε upload αρχείο .arff από dataset της επιλογής σας (δεν είναι ανάγκη να είναι ιδιαίτερα μεγάλο). Μοναδικό κριτήριο για τη βαθμολόγηση αποτελεί η αναγνωσιμότητα του αρχείου από το weka (να μπορεί δηλαδή κανείς να ανοίξει το αρχείο με το συγκεκριμένο λογισμικό χωρίς σφάλματα). Το μέρος αυτό βαθμολογείται με δύο μονάδες.
  • Αναλύστε dataset της επιλογής σας (σε συμφωνία με τον καταμερισμό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της διάλεξης) χρησιμοποιώντας οπτικές μεθόδους εξερεύνησης δεδομένων (πρώτο και τελευταίο tab του λογισμικού). Παραδείγματα συμπερασμάτων περιλαμβάνουν ‘Το χαρακτηριστικό x δεν συνεισφέρει αρκετά στη διακριτοποίηση και ταξινόμηση των υποδειγμάτων, καθώς οι τιμές του είναι ομοιόμορφες για το σύνολο των τιμών της μεταβλητής στόχου ή είναι συγκεντρωμένες σχεδόν εξ’ ολοκλήρου σε μία τιμή της μεταβλητής αυτής, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο διάγραμμα’ ή ‘Το συνεχές χαρακτηριστικό y πιθανότατα χρήζει απαλειφής outliers, καθώς το σύνολο σχεδόν των τιμών του βρίσκεται συγκεντρωμένο σε πολύ μικρό εύρος του πεδίου τιμών, σύμφωνα και με το σχήμα‘. (παρακαλώ μην αντιγράψετε απλά το παραπάνω κείμενο, προσπαθήστε να εξηγήσετε με δικά σας λόγια αυτό που αντιλαμβάνεστε από τα διάφορα γραφήματα). Το μέρος αυτό βαθμολογείται με τρει μονάδες. Τέλος, παράκληση, η απάντησή σας να είναι σχετικά σύντομη, δεν είναι ανάγκη να παρουσιάσετε ολόκληρο το σύνολο των συνεπαγόμενων συμπερασμάτων αλλά το πιο χαρακτηριστικό υποσύνολο αυτού.

Περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες περί .arff files μπορεί κανείς να βρει εδώ. Περί visualization μπορείτε να ρίξετε μια ματιά σε παλαιότερο post, ή επίσης διαβάστε τα αυτό ή και αυτό.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s