Εργασία 01 – Βαθμολόγηση

Οι εργασίες που υποβλήθηκαν εντός προθεσμίας και η βαθμολόγηση αυτών, σε συμφωνία με τα περί αξιολόγησης μαθήματος, είναι οι ακόλουθες (σύμφωνα με τη σειρά υποβολής):

Ζητούμενο της εργασίας υπήρξε εν τέλει η συνειδητοποίηση του δυνητικού εύρους εφαρμογών των όσων διδάσκονται στο μάθημα, ανεξάρτημα από την εύκολη ή όχι εφαρμογή της εκάστοτε πρότασης.

Υπό αυτή την οπτική, το σύνολο των εργασιών αρίστευσε. Ωστόσο, να αναμένετε μεγαλύτερη αυστηρότητα στις επόμενες εργασίες.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s