Τα 10 σημαντικότερα σημεία της δίαλεξης 02

Τα 10 σημαντικότερα σημεία της διάλεξης είναι :

1) Αντίληψη concept

2)Υπόδειγμα instance

3)Χαρακτηριστικό attribute

4)Ταξινόμηση

5)Συσχέτιση

6)Ομαδοποίηση

7)Αριθμητική πρόβλεψη

8)Τα υποδείγματα πρέπει να είναι ιδιαίτερα και ανεξάρτητα

9) nominal  ονομαστικά χαρακτηριστικά

10)ordinal,numeric αριθμητικά χαρακτηριστικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s