Δέκα Σημαντικότεροι Όροι Διάλεξης 10/03

Οι δέκα κυριότεροι όροι που αναφέρθηκαν στην πρώτη ώρα της σημερινής διάλεξης (10/3) ήταν:

1)Δεδομένα (input)

2)εξαγόμενα (output)

3)αντίληψη(concept)

4)ταξινόμηση (classification)

5)συσχέτιση (association)

6)ομαδοποίηση

7)υπόδειγμα (πρέπει να είναι ιδιαίτερα και ανεξάρτητα μεταξύ τους)

8)χαρακτηριστικά (attributes)

9)ονομαστικά χαρακτηριστικά (nominal attributes)

10)αριθμητικά χαρακτηριστικά(ordinal/numeric attributes)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s