Εργασία 01: Παπαδημητρίου Παναγιώτης

Ερευνητική εφαρμογή:

Mια ομάδα ερευνητών ψυχολόγων εξατάζει διάφορες περιπτώσεις ατόμων που  έχουν διαπράξει απόπειρα αυτοκτονίας. Συλλέγοντας διάφορα δεδομένα, όπως φύλλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής, επίπεδο μόρφωσης, κληρονομικότητα σε ψυχικές ασθένειες,  ενδιαφέροντα,οικονομική κατάσταση και γενικότερα δεδομένα που σχετίζονται με το  κοινωνικό και φιλικό περιβάλλον, και χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του data mining θα μπορούσαν να εξάγουν πολυ χρήσιμα συμπεράσμα σχετικά με τα αίτια. Τα αποτελέσματα αυτά θα έδιναν την δυνατότητα και την γνώση στους ψυχολόγους ετσι ώστε να προχωρήσουν σε ενέργειες με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον.

Επιχειριματική εφαρμογή:

Μια εταιρία που επενδύει κεφάλαια σε μετοχές ή διάφορα άλλα χρηματιστηριακά προϊόντα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις μεθόδους του data mining ετσι ώστε να μειώσει το ρίσκο των επενδύσεων της. ‘Εχοντας στην διάθεση της μια βάση δεδομένων που  αποτελείται από τις μεταβολές των προϊόντων σε διάφορες χρονικές περιόδους καθώς και δεδομένα -στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους- από χρηματηστηριακά μεγέθη (δείκτης τιμών, δείκτες ξένων αγορών, τιμές συναφών μετοχών, ομολογίες κ.α.), οικονομικά μεγέθη (ΑΕΠ, πληθωρισμός, επιτόκια, ρυθμός ανάπτυξης κ.α.), πολιτικές εξελίξεις (εκλογές, πόλεμος, διεθνείς συμφωνίες κ.α.) και κοινωνικούς παράγοντες (ποσοστό ανεργίας, προσδοκίες καταναλωτών, κοινωνική ευημερία κ.α.) μπορεί να εξάγει ποίκιλα συμπεράσματα για τις  μεταβολές των προϊόντων αυτών και έτσι να διαχειριστεί καλύτερα τον κίνδυνο των επενδύσεων της.Advertisements

One response to “Εργασία 01: Παπαδημητρίου Παναγιώτης

  1. Ωραία παραδείγματα, άριστα 5/5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s