Εργασία 01: Δήμητρα Τάτσιου

Ερευνητική Εφαρμογή

Μας ενδιαφέρει η κατασκευή κατευθυντήριων οδηγιών Διεθνούς Οργανισμού για την δημιουργία δείκτη γνώσεων του γενικού πληθυσμού για την πρόληψη και προστασία του από την εξάπλωση μολυσματικής νόσου. Με τη στήριξη του datamining εντοπίζουμε και κατατάσσουμε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επαρκή απόκτηση γνώσεων ώστε να στηρίξουμε την πρόληψη έναντι της ασθένειας. Η παραπάνω εφαρμογή μπορεί να γίνει με τη στήριξη ερωτηματολογίου όπου συλλέγονται στοιχεία όπως: φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής, τυχόν σχετικές ενημερώσεις και παρεμβάσεις από κρατικούς ή άλλους φορείς, προβολή από μέσα ενημέρωσης, προγράμματα στήριξης ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, δωρεάν διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.

Επιχειρηματική Εφαρμογή

Μία αλυσίδα Ηλεκτρικών Ειδών ενδιαφέρεται να επεκτείνει το δίκτυο των καταστημάτων της σε νομούς της χώρας. Με την κατάρτιση ερωτηματολογίων μπορεί να συλλέξει πληροφορίες για τις αγοραστικές συνήθειες των κατοίκων, τις ανάγκες τους αλλά και την οικονομική κατάσταση και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και στη συνέχεια με τη στήριξη των τεχνικών του datamining να προχωρήσει στη βέλτιστη επιλογή των περιοχών επέκτασης του δικτύου τους.

Advertisements

One response to “Εργασία 01: Δήμητρα Τάτσιου

  1. Ωραία παραδείγματα, άριστα 5/5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s