Εργασία 01:Σαλμανίδου Μακρίνα

Επιχειρηματική Εφαρμογή

Ένα ακόμα παράδειγμα επιχείρησης η οποία θα αυξήσει το κέρδος της και την αξιοπιστία της προς τους πελάτες χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα δεδομένα που έχει, είναι μια εταιρεία με παγάκια .Η εταιρεία γνωρίζοντας τις ανάγκες του κάθε πελάτη,θα ξέρει πως να τον εξυπηρετεί ταχύτερα.Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαγαζιού(κατανάλωση πάγου,τοποθεσία και λοιπά) θα προβλέπει τον πάγο που χρειάζεται και θα τον μοιράζει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.Επίσης, γνωρίζοντας τους λόγους που άλλα μαγαζιά άλλαξαν διανομέα , θα την κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστική.

Ερευνητική Εστίαση

Ένα ερευνητικό πρόβλημα είναι το κατά πόσο ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος έχει πιθανότητες να επιβιώσει χωρίς επιπλοκές.Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα όπως βάρος,ύψος,φύλο,ηλικία και λοιπά μπορούμε να έχουμε μια σημαντική βελτίωση στον χρόνο ζωής του ασθενούς που έχει υποβληθεί στην μεταμόσχευση.Μέσα από τα δεδομένα μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες έτσι ώστε να ζει παραπάνω ο ασθενής.

One response to “Εργασία 01:Σαλμανίδου Μακρίνα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s