Εργασία 01: Χουχούμης Ιωάννης

Ερευνητική Εφαρμογή

Η μέθοδος του Data Mining βρίσκει εφαρμογή στον τομέα της αστρονομίας. Ένα από τα βασικά προβλήματα στην αστρονομία είναι η ταξινόμηση των αστρονομικών αντικειμένων που βασίζεται στις παρατηρησιακές παραμέτρους τους. Καθημερινά παράγονται τεράστιοι όγκοι ψηφιακών δεδομένων από διαστημικά τηλεσκόπια και ραδιοτηλεσκόπια, αλλά και από ερασιτέχνες αστρονόμους. Έτσι με τεχνικές εξόρυξης γνώσης τα δεδομένα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν και να κατηγοριοποιηθούν βοηθώντας τους αστρονόμους στη μελέτη και ανάλυσή τους.


Επιχειρηματική Εφαρμογή

Ένας τραπεζικός οργανισμός μπορεί με τη χρήση του Data mining να προβλέψει το προφίλ των πελατών που προτίθενται να μεταφέρουν το στεγαστικό ή καταναλωτικό τους δάνειο σε ένα ανταγωνιστικό οργανισμό ο οποίος προσφέρει καλύτερους όρους αποπληρωμής. Έτσι μελετώντας κάποια χαρακτηριστικά των πελατών, που έχουν ήδη μεταφέρει το δάνειο τους ή έχουν ζητήσει τη μεταφορά του, όπως το φύλο , η ηλικία , η οικογενειακή-επαγγελματική κατάσταση, το ύψος και η διάρκεια του δανείου ο οργανισμός να μπορεί να προσδιορίσει τους δυσαρεστημένους πελάτες και να δημιουργήσει μεθόδους για τη συγκράτηση τους στο πελατολόγιο του.

Advertisements

One response to “Εργασία 01: Χουχούμης Ιωάννης

  1. Πολύ επιτυχημένα παραδείγματα, άριστα 5/5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s