Εργασία 01: Μόσχου Νίκη

Επιχειρηματική Εφαρμογή:

Έστω μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών που διεξάγει έρευνα αγοράς (μέσω ερωτηματολογίων) με σκοπό τη μέτρηση της ικανοποίησης  των πελατών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες και απο τα σημεία εξυπηρέτησης. Μέσω του datamining δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία να αναλύσει τις  απαντήσεις των πελατών και να τις χρησιμοποιήσει  σε συνδυασμό με τα δεδομένά (χρήσης + υπηρεσιών) που υπάρχουν στην βάση της για να προβεί σε συμπεράσματα σχετικά με το profile  των πελατών και το επίπεδο ικανοποιήσής τους.

Επιστημονική Εφαρμογή :

Το  ΥΠΕΧΩΔΕ διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, που καθημερινά καταγράφονται οι συγκεντρώσεις των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα και έχοντας ως εργαλείο το datamining, η αρμόδια υπηρεσία  έχει δημιουργήσει ένα μοντέλο πρόβλεψης του μέσου επιπέδου ατμοσφαιρικής ρύπανσης το οποίο είναι πόλύ χρήσιμο τόσο για το τομέα της υγείας όσο και για της οικονομίας.

One response to “Εργασία 01: Μόσχου Νίκη

  1. Επιτυχημένα και εύστοχα παραδείγματα. Άριστα 5/5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s