Εργασία 01: Τζωρτζάκη Μαρία

Επιστημονική Εφαρμογή

Μια επιστημονική εφαρμογή του data mining θα μπορούσε να είναι στη βιομηχανία φαρμάκων. Μετά την παραγωγή κάθε φαρμάκου γίνονται κάποιες δοκιμές σε ασθενείς, προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά του, καθώς επίσης και εάν ο οργανισμός του κάθε ασθενή είναι αρνητικός στο φάρμακο αυτό. Αυτές οι δοκιμές γίνονται από τον ερευνητή λαμβάνοντας υπόψιν κάποιες παραμέτρους όπως σε ποιο στάδιο της ασθένειας βρίσκεται ο κάθε ασθενής και κάποιες αλλεργίες που ίσως παθαίνει. Ακόμα, η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου είναι εύκολο να διαπιστωθεί από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ασθενής χορηγείται το φάρμακο. Έπειτα,ο ερευνητής μεταφέρει τα δεδομένα που συνέλλεξε σε μία βάση δεδομένων η οποία μπορεί εύκολα να αναλυθεί. Έτσι, μπορεί να γίνει γρηγορότερα και ευκολότερα η ανάλυση πολλών δεδομένων για την εξαγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος, που στην περίπτωσή μας είναι η καταλληλότητα του φαρμάκου.

Επιχειρηματική  Εφαρμογή

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεργίας. Και σε αυτόν τον τομέα μπορεί να βοηθήσει το data mining. Είναι δυνατό να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ, μέσω του οποίου, άνεργοι από όλη τη χώρα θα συμπληρώνουν σε μία φόρμα τα στοιχεία και τα προσόντα τους, τί επάγγελμα επιθυμούν και σε ποια περιοχή θέλουν να εργαστούν. Μία άλλη φόρμα θα συμπληρώνουν οι εργοδότες, στην οποία θα αναφέρουν τα προσόντα που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος εργαζόμενος και τις απαιτήσεις που θα έχει το επάγγελμα. Έπειτα, θα συλλέγονται και θα ομαδοποιούνται τα δεδομένα από τον ΟΑΕΔ έτσι ώστε να βρουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι μία θέση εργασίας.

Advertisements

One response to “Εργασία 01: Τζωρτζάκη Μαρία

  1. Μου άρεσε η αυθεντικότητα των παραδειγμάτων σου (έστω και αν ο τελικός στόχος, όπως τον περιγράφεις στο δεύτερο παράδειγμα, είναι σχεδόν ουτοπικός). Άριστα 5/5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s