Εργασία 01: Κατσαβριάς Βαγγέλης

Ερευνητική Εφαρμογή:

Η μέθοδος των αλγορίθμων εξόρυξης πληροφορίας μπορεί να εφαρμοσθεί για την εύρεση της πιθανότητας ενός νεογέννητου παιδιού να του παρουσιαστεί άσθμα στον πρώτο χρόνο της ζωής του , σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή που ερευνούμε. Τα δεδομένα που ελέγχουμε για την περιοχή αυτή είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση (δηλ. το μονοξείδιο του άνθρακα , ο μόλυβδος , το διοξείδιο του θείου και του αζώτου…) σε συνάρτηση με το κλίμα (δηλ. η θερμοκρασία , η υγρασία…) , η έκθεσή του σε διάφορα χημικά ( δηλ. φυτοφάρμακα κυρίως στα χωριά , ραδιενέργεια…) , όπως επίσης εάν κάποιος από τους γονείς του είναι καπνιστής. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τους βασικότερους παράγοντες για την γέννηση ενός παιδιού με κάποια ασθένεια και να γίνει ενημέρωση των πολιτών.

Επιχειρηματική Εφαρμογή:

Σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος των αλγορίθμων εξόρυξης πληροφορίας ως ενα εργαλείο για την βελτίωση των αυτοκινήτων της , καθώς επίσης και για την ικανοποίηση των πελατών της , με απώτερο σκοπό την αύξηση των πωλήσεών της. Οι πελάτες τις αντιπροσωπείας μετά την αγορά ή την επίσκεψή τους  σε αυτήν θα απαντούν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Αυτό θα περιέχει κάποιες ερωτήσεις όπως: εαν είναι ικανοποιημένοι απο την εξυπηρέτηση , απο το αυτοκίνητό τους (εάν όχι τι αλλαγές επιθυμούν) κ.α. Με την ανάλυση των ερωτηματολογίων αυτών η εταιρία θα αυξήσει τα κέρδη της και θα αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών της.

Advertisements

One response to “Εργασία 01: Κατσαβριάς Βαγγέλης

  1. Ωραία παραδείγματα, άριστα 5/5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s