Εργασία 01: Αγάθου Θεώνη

Επιστημονική-Ερευνητική Εφαρμογή:
Μια επιστημονική περιοχή εφαρμογής αλγορίθμων εξόρυξης πληροφορίας, βρίσκεται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής έρευνας. Χρησιμοποιώντας δεδομένα όπως το φύλο, η ηλικία, το οικογενειακό-φιλικό περιβάλλον κ.ά., μπορούν να μελετηθούν οι παράγοντες που οδηγούν τους μαθητές στην απόκτηση συμπεριφορών που δυσκολεύουν τη μάθησή τους, καθώς επίσης και οι παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση και συγκράτηση των παρεχόμενων σ’αυτούς γνώσεων. Στα ίδια πλαίσια έρευνας μπορεί να μελετηθεί η απομόνωση εκείνων των χαρακτηριστικώντων μαθητών και σπουδαστών, που θα στελεχώσουν μελλοντικά ερευνητικές ομάδες με εξαιρετικά ικανούς επιστήμονες.

Επιχειρησιακή Εφαρμογή:

Ο διευθυντής μιας επιχείρησης, στην προσπάθειά του να στελεχώσει έναν αριθμό επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχει αναλάβει η εταιρεία του, επιθυμεί να πετύχει την άριστη ανάθεση σε έναν αντίστοιχο αριθμό στελεχών. Λαμβάνονται υπόψιν οι αποδόσεις των στελεχών αυτών σε παρόμοια επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν επιβλέψει στο παρελθόν, οι προτιμήσεις τους ως προς την κάθε ανάθεση, το φύλο, η ηλικία, κ.λπ. Με αλγοριθμικές διαδικασίες εξόρυξης πληροφορίας, είναι δυνατόν να εντοπιστούν εκείνοι οι συνδυασμοί στελεχών, που θα βελτιστοποιήσουν με την απόδοσή τους την εξέλιξη των προγραμμάτων της επιχείρησης.

Advertisements

One response to “Εργασία 01: Αγάθου Θεώνη

  1. Πολύ ωραία παραδείγματα, άριστα 5/5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s