Συστάσεις:Σαλμανίδου Μακρίνα

Ονομάζομαι Μακρίνα Σαλμανίδου και έχω γεννηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 24/12/1985.Από τον Νοέμβριο του 2008 είμαι απόφοιτη του Μαθηματικού της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Φοιτώ στο Δ.Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Διάλεξα το μάθημα Αλγόριθμοι Εξόρυξης της Πληροφορίας κυρίως για δυο λόγους.Ένας λόγος είναι οι εβδομαδιαίες εργασίες με χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Επίσης  πιστεύω πως είναι ένα από τα πιο σύγχρονα και με προοπτικές  μαθήματα που μου δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσω.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s