τελική εξέταση_Λινα Μασσου

ΖΗΤΗΜΑ 1

 

 • credit data train set:αφαιρούμε  τα 5,11,13,18 και 16
 • Σώζουμε το νέο train set. επιλέγουμε τον naïve bayes simple.
 • Αφαιρούμε τα 5,11,13,16,18 από το test set
 • Σώζουμε το test set ως test set2
 • Τρέχουμε το train με supplied test set το testset 2
 • Τα αποτελέσματα αποστέλλονται προς αξιολόγηση.

 

ZHTHMA 2

 

 • Τρέχουμε διάφορους κανόνες και επιλέγουμε τον JRIP
 • Προκύπτουν συνολικά  17 κανόνες
 • Οι καλύτεροι 5 κανόνες με βάση τα επίπεδα support και confidence είναι:

 

 

 

(ELONGATEDNESS >= 43) and (MAX.LENGTH ASPECT RATIO >= 9) and (DISTANCE CIRCULARITY >= 73) => Class=van (86.0/0.0)

 

(SCALED VARIANCE_MINOR <= 309) and (MAX.LENGTH RECTANGULARITY >= 132) and (DISTANCE CIRCULARITY <= 64) and (SCALED RADIUS OF GYRATION <= 157) => Class=van (23.0/0.0)

 

 

 

(SCALED VARIANCE_MAJOR <= 177) and (MAX.LENGTH ASPECT RATIO >= 10) => Class=van (8.0/1.0)

 

(MAX.LENGTH ASPECT RATIO >= 8) and (COMPACTNESS <= 103) and (ELONGATEDNESS <= 37) and (HOLLOWS RATIO <= 195) => Class=opel (14.0/0.0)

 

(SKEWNESS ABOUT_MAJOR <= 67) and (HOLLOWS RATIO <= 203) => Class=opel (66.0/30.0)

(SCALED RADIUS OF GYRATION <= 142) and (HOLLOWS RATIO <= 194) and (DISTANCE CIRCULARITY >= 57) => Class=opel (17.0/2.0)

 

 

 

 

 

 

Number of Rules : 17

 

 

Advertisements

One response to “τελική εξέταση_Λινα Μασσου

 1. Ζήτημα 1: Πολύ καλή η ανάπτυξη (μου έχει απομείνει η απορία αν χρησιμοποίησεις αλγορίθμους επιλογής χαρακτηριστικών για τους αποκλεισμούς που έκανες ή αν προχ΄ρησες σε αυτούς με χρήση οπτικής ανάλυσης και μόνο). Εξαιρετικό το αποτέλεσμα που πέτυχες, ιδίως με τη χρήση του απλοϊκού αλγορίθμου. Μεγάλη ομοιότητα με την υποβολή και ανάπτυξη της κ. Πετράτου, προσμετράται στα αρνητικά δεδομένης της γειτνίασής σας κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
  Ανάπτυξη: 7 / 10
  Αξιοπιστία προβλέψεων: 7 / 10
  Ζήτημα 2: Εξαιρετική και λιτή ανάπτυξη, αν είχες παρουσιάσει τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέμστα από κάποιον ακόμα αλγόριθμο θα είχες επιτύχει το άριστα, 9 / 10

  Σύνολο: 23/30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s