Τελική Εξέταση, Σκούντζου Άννα.

skountzou_anna

Ζήτημα 1ο :  Εξόρυξη Πληροφορίας για Πρόγνωση: Εκτίμηση

Πιστωτικού Κινδύνου.

 

 

v     Attribute Selection (Remove attributes 11, 16, 18).

v     Classification (Bagging-One R).

 

 

 

Ζήτημα 2ο :  Εξόρυξη Πληροφορίας για Περιγραφή:

Κατηγοριοποίηση Οχημάτων.

 

Διαθέτουμε το αρχείο Vehicle.arff το οποίο περιλαμβάνει τις τιμές 18 χαρακτηριστικών για 846 υποδείγματα οχημάτων.

 

Αναφέρουμε τους σημαντικότερους και απλοϊκότερους κανόνες από τους 29 που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του αλγορίθμου PART, καθώς μας ενδιαφέρουν κυρίως η απλή δομή των κανόνων και το μέγεθος της αξιοπιστίας που παρέχουν ως προς τον αριθμό των υποδειγμάτων για τα οποία είναι ακριβείς.

 

ELONGATEDNESS > 48: van (5.0).

 

SCALED VARIANCE_MAJOR <= 174: saab (12.0/3.0) : bus (4.0).

 

ELONGATEDNESS <= 41 AND MAX.LENGTH ASPECT RATIO > 7: opel (132.0/65.0).

 

PR.AXIS ASPECT RATIO > 65 AND PR.AXIS ASPECT RATIO <= 70: van (4.0).

 

PR.AXIS ASPECT RATIO <= 68 AND MAX.LENGTH ASPECT RATIO <= 4: saab (7.0).

 

ELONGATEDNESS <= 44 AND  PR.AXIS ASPECT RATIO <= 68: opel (5.0).

 

ELONGATEDNESS <= 41 AND MAX.LENGTH ASPECT RATIO <= 7 AND

COMPACTNESS > 95: bus (70.0/1.0).

 

ELONGATEDNESS <= 41 AND MAX.LENGTH ASPECT RATIO > 7 AND

SCALED VARIANCE_MINOR > 721: opel (23.0/1.0).

 

ELONGATEDNESS <= 41 AND PR.AXIS ASPECT RATIO <= 68 AND

COMPACTNESS > 109: saab (16.0).

 

MAX.LENGTH ASPECT RATIO > 8 AND HOLLOWS RATIO > 189 AND

SKEWNESS ABOUT_MAJOR > 63: van (107.0/2.0).

 

PR.AXIS ASPECT RATIO <= 68 AND RADIUS RATIO > 120 AND

SCALED VARIANCE_MAJOR <= 163: opel (39.0/18.0).

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

4 responses to “Τελική Εξέταση, Σκούντζου Άννα.

 1. treloskoutzino trelo….

 2. trela ole ole ole…

 3. anniolita eisai trelaaaa 12/10 :)

 4. Ζήτημα 1: Υπέροχη η μινιμαλιστική ανάπτυξη του ζητήματος (χειροκροτώ). Μου λείπει μονάχα ένα ακόμα bullet με τον αλγόριθμο επιλογής χαρακτηριστικών, ίσως. Ικανοποιητικό ποσοστό σφάλματος.
  Ανάπτυξη: 9 / 10
  Αξιοπιστία προβλέψεων: 7 / 10
  Ζήτημα 2: Εξαιρετική και λιτή ανάπτυξη, αν είχες υλοποιήσει και κάποιον ακόμ αλγόριθμο θα είχες επιτύχει το απόλυτα ορθό και ολοκληρωμένο, 9 / 10

  Σύνολο: 25/30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s