Τελική εξέταση, οδηγίες

Η τελική εξέταση του μαθήματος συνεισφέρει στον τελικό βαθμό με βαρύτητα 30% (3 μονάδες) επί του συνόλου.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό, έγγραφο ή ιστοσελίδα είναι απολύτως ελεύθερη. Ωστόσο η συνεργασία μεταξύ των φοιτητών με οποιοδήποτε μέσο απαγορεύεται ρητά. Η φύση των ερωτημάτων είναι τέτοια ώστε η υποβολή απαντήσεων με μεγάλο βαθμό ομοιότητας δεν είναι αναμενόμενη, οπότε σε αυτή την περίπτωση μηδενίζονται αμφότεροι οι εξεταζόμενοι.

Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην εξέταση από το χώρο της επιλογής σας & όχι απαραίτητα από το PC-Lab του ΣΕΜΦΕ. Αν κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό, πρέπει να δηλωθεί μέσω e-mail στη διεύθυνση gtzi(παπί)central.ntua.gr ως και δύο ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης. Υπενθυμίζεται ωστόσο η αναγκαιότητα ικανής υπολογιστικής ισχύος, πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαθεσιμότητας του λογισμικού πακέτου Weka.

Η αποστολή των επισυναπτόμενων στα θέματα συνόλων δεδομένων της εξέτασης θα πραγματοποιηθεί επίσης ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση κάθε συμμετέχοντα την ώρα έναρξης της εξέτασης (ή και λίγο νωρίτερα) ή και μέσω ανάρτησης στο ιστολόγιο του μαθήματος,https://dataminingntua.wordpress.com. Ανεξάρτητα από τον τόπο, η συμμετοχή και βαθμολόγηση της εξέτασης επικυρώνεται από ανάρτηση των απαντήσεων στα ζητήματα, στη μορφή που ορίζεται παρακάτω, στο ιστολόγιο του μαθήματος, με τίτλο ‘Τελική Εξέταση, Επώνυμο _Όνομα’ ή με την αποστολή του παρόντος αρχείου με νέο όνομα της μορφής Epwnumo _Onoma.doc στην παραπάνω διεύθυνση, σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στην ανάρτηση των απαντήσεων στο ιστολόγιο. Με αμφότερους τρόπους, η υποβολή των απαντήσεων και ολοκλήρωση της εξέτασης πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ως τις 17.00 της 18/06/2008. Αναρτήσεις ή έγγραφα με ώρα ηλεκτρονικής υποβολής μεταγενέστερης της συγκεκριμένης δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s