Εργασία06:Ηρώ Ζαχαρίδου

Το dataset που εξετάζουμε είναι το cpu.with.vendor. Έχει 7 input attribute εκ των οποίων ένα (vendor) είναι nominal και τα υπόλοιπα είναι numeric. Το class attribute είναι numeric. ’Αρα είμαστε στην περίπτωση,(both,numeric)

1.Numeric, numeric

Αλλάζουμε μόνο το πρώτο attribute

Για το μετασχηματισμό αυτό χρησιμοποιούμε από τα unsupervised φίλτρα του weka για τα attributes το NominalToBinary.

Εδώ βλέπουμε το ιστόγραμμα για το attribute vendor

Μετά την εφαρμογή του φίλτρου:

Να σημειωθεί πως για κάθε label του nominal attribute δημιουργείται ένα νέο numeric attribute.

‘Ετσι από 8 attribute που είχαμε πριν τώρα έχουμε 37.

2.Numeric, nominal

1 και Αλλάζουμε τον τύπο της κλάσης

Χρησιμοποιούμε από τα unsupervised φίλτρα για τα attributes το Discretize , για να μπορέσει όμως να γίνει η μετατροπή της κλάσης ,ορίζουμε κάποιο άλλο attribute ως class attribute.

Επιλέγοντας findNumBins=True(το παράθυρο εμφανίζεται κάνοντας διπλό κλικ στην «μπάρα» ανάμεσα από «filter” και “apply”) ,το weka ορίζει από μόνο του σε πόσα διαστήματα θα χωρίσει το (-∞,∞).

3.Nominal,nominal

Χρησιμοποιούμε από τα unsupervised φίλτρα για τα attributes το Discretize.

(findNumBins=True)

(bins=10)

4.Nominal, numeric

Discretize για όλα attributes εκτός από το class attribute.

2 responses to “Εργασία06:Ηρώ Ζαχαρίδου

  1. Ολοκληρωμένη εργασία Αθηνά, μπράβο, 5/5 :Ρ

  2. Ολοκληρωμένη εργασία Αθηνά, μπράβο, 5/5 :Ρ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s