Εργασία 06: (Ειρήνη Λυγκώνη)

      

 

Στην εργασία αυτή θα μετατρέψουμε nominal attributes ή class σε numeric και αντιστρόφως με την βοήθεια του filter  με την βοήθεια του Weka. Το αρχείο με τα δεδομένα labor.arff περιέχει numeric (1,2,3,4,6,8,9,11,12,17), nominal (5,7,10,12,13,14,15,16,) και ενα nominal class  attributes.

Όταν θέλω να κάνω  classification και συγκεκριμένα να τρέξω κάποιους αλγορίθμους, όπως τον M5Rules  παρατηρώ ότι το class attribute (bad or good) το δέχεται σαν binary και δεν τρέχει ο αλγόριθμος. Δεν υπάρχει αλγόριθμος που να αλλάζει το class attribute απο binary σε nominal. Επειδή όμως  το class attribute ειναι bad or good (2 κλάσεις μόνο) εύκολα μπορούμε να το μετατρέψουμε σε numeric με την εξής εντολή: 

Filter->Choose->filters->unsupervised->atttribute->NominalToBinary

Βάζοντας στα χαρακτηριστικά του αλγορίθμου μόνο για την τελευταία μεταβολή που είναι η τιμή στόχος (AttributesIndices->last)

Παρατηρώ ότι ο αλγόριθμος M5Rules μετά την αλλαγή υλοποιείται με την εξής εντολή:

Classify->Choose->M5Rules

Ακολουθεί το γράφημα με της class attribute που ειναι 0 ή 1.

 

 

 

Αν θέλουμε να αλλάξουμε τώρα και  τα υπόλοιπα  nominal attributes σε numeric ακολουθώ τα εξής βήματα όπως και παραπάνω:

Filter->Choose->filters->unsupervised->atttribute->NominalToBinary

Όμοια, αν θέλω να μετατρέψω τα numeric attributes σε nominal ακολουθούμε την εξής εντολή:

Filter->Choose->filters->unsupervised->attribute->NumericToNominal

Παντώντας το visualize all προκύπτει το παρακάτω γράφημα:

 

 

Advertisements

One response to “Εργασία 06: (Ειρήνη Λυγκώνη)

  1. Πολώ ωραία, 5/5 (πρόσεξε ίσως τα κενά στο κείμενό σου, μην αφήνεις πάνω από μία σειρά μεταξύ παραγράγων ή εικόνων, anyway minor :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s